ابهامات فراوان پیرامون چگونگی واگذاری بیلبورد های سطح شهر

۹۵/۰۳/۲۳ شماره 7 ۷
شماره 7 ۷
نگین سیرجان شماره ۷ ۹۵/۰۳/۲۳