اتفاق نادر و عجیب در شهرستان رفسنجان، شکاف زمین بعد از بارندگی های اخیر

۹۵/۱۲/۰۵ شماره 2147 ۲۱۴۷
شماره 2147 ۲۱۴۷
ندای وحدت شماره ۲۱۴۷ ۹۵/۱۲/۰۵