اجرای عملیات تملک و تخریب املاک تجاری مسیر پروژه تقاطع غیر م سطح میدان ازادی در خیابان استقلال

۹۵/۰۸/۲۳ شماره 349 ۳۴۹
شماره 349 ۳۴۹
تناوران شماره ۳۴۹ ۹۵/۰۸/۲۳