احداث بزرگترین پلاسمای خون کشور در کرمان

۹۵/۰۸/۱۷ شماره 2074 ۲۰۷۴
شماره 2074 ۲۰۷۴
ندای وحدت شماره ۲۰۷۴ ۹۵/۰۸/۱۷