احداث 30 باب از کتابخانه های عمومی کرمان توسط خیران

۹۵/۰۸/۲۲ شماره 2077 ۲۰۷۷
شماره 2077 ۲۰۷۷
ندای وحدت شماره ۲۰۷۷ ۹۵/۰۸/۲۲