احکام 14 نفر از شهرداران استان کرمان صادر و ابلاغ شد

۹۶/۰۸/۲۰ شماره 2318 ۲۳۱۸
شماره 2318 ۲۳۱۸
ندای وحدت شماره ۲۳۱۸ ۹۶/۰۸/۲۰