اختصاص 1030 میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت به زلزله زدگان استان

۹۶/۱۰/۰۶ شماره 2347 ۲۳۴۷
شماره 2347 ۲۳۴۷
ندای وحدت شماره ۲۳۴۷ ۹۶/۱۰/۰۶