از مسئولین ستاد اقامه نماز اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان تقدیر شد

۹۵/۰۹/۲۱ شماره 2096 ۲۰۹۶
شماره 2096 ۲۰۹۶
ندای وحدت شماره ۲۰۹۶ ۹۵/۰۹/۲۱