استاندار کرمان : بزودی همه را شگفت زده خواهیم کرد

۹۵/۰۸/۲۲ شماره 2077 ۲۰۷۷
شماره 2077 ۲۰۷۷
ندای وحدت شماره ۲۰۷۷ ۹۵/۰۸/۲۲