استاندار کرمان: به دنبال تربیت مدیرانی شایسته و فداکار هستیم

۹۴/۱۰/۲۷ شماره 2246 ۲۲۴۶
شماره 2246 ۲۲۴۶
کرمان امروز شماره ۲۲۴۶ ۹۴/۱۰/۲۷