استاندار کرمان: تعداد تخت های بیمارستانی استان باید به 7 هزار تخت برسد

۹۶/۱۱/۰۷ شماره 208 ۲۰۸

۲۰۸

۴۳
شماره 208 ۲۰۸
هفتواد شماره ۲۰۸ ۹۶/۱۱/۰۷