استاندار کرمان خطاب به رییس کل بانک مرکزی : سهم ما از تسهیلات بانکی اندک است

۹۵/۰۶/۲۷ شماره 542 ۵۴۲
شماره 542 ۵۴۲
استقامت شماره ۵۴۲ ۹۵/۰۶/۲۷