استاندار کرمان: مسئولان باید پاسخگوی واقعی مطالبات مردم باشند

۹۶/۱۰/۲۰ شماره 30 ۳۰
شماره 30 ۳۰
روشنفکری شماره ۳۰ ۹۶/۱۰/۲۰