استاندار کرمان چرا صدا و سیما اطلاع رسانی لازم را انجم نداده است ; ستاد بحران استان آماده است

۹۵/۰۸/۱۰ شماره 7 ۷
شماره 7 ۷
روشنفکری شماره ۷ ۹۵/۰۸/۱۰