اشتغال 12 هزار نفر در گل گهر سیرجان تا چهار سال آینده

۹۵/۰۵/۲۳ شماره ۷۲ ۷۲
شماره ۷۲ ۷۲
عصر روابط عمومی شماره ۷۲ ۹۵/۰۵/۲۳