اطلاعیه دفتر معاون کل نهاد ریاست جمهوری درباره گمانه زنی پیرامون کابینه دوازدهم

۹۶/۰۵/۰۸ شماره 2249 ۲۲۴۹
شماره 2249 ۲۲۴۹
ندای وحدت شماره ۲۲۴۹ ۹۶/۰۵/۰۸