اعلام جزئیات مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دوازدهم

۹۶/۰۵/۱۱ شماره 78 ۷۸
شماره 78 ۷۸
ندای اعتدال کرمان شماره ۷۸ ۹۶/۰۵/۱۱