اعلام موجودیت اصلاح طلبان تقلبی!

۹۴/۱۱/۰۴ شماره 677 ۶۷۷
شماره 677 ۶۷۷
نگین سیرجان شماره ۶۷۷ ۹۴/۱۱/۰۴