اعلام نفرات دعوت شده به تیم ملی راکبی توسط مرتضی رسولی سرمربی تیم ملی

۹۵/۱۰/۰۶ شماره 355 ۳۵۵

۳۵۵

۱۰۷
شماره 355 ۳۵۵
تناوران شماره ۳۵۵ ۹۵/۱۰/۰۶