اغاز عملیات باز سازی مناطق سیل زده و زلزله زده استان

۹۶/۰۶/۰۷ شماره 2271 ۲۲۷۱
شماره 2271 ۲۲۷۱
ندای وحدت شماره ۲۲۷۱ ۹۶/۰۶/۰۷