افتتاح بزرگترین مجتمع خدمات رفاهی بین جاده ای جنوب شرق

۹۶/۰۲/۰۴ شماره 2179 ۲۱۷۹
شماره 2179 ۲۱۷۹
ندای وحدت شماره ۲۱۷۹ ۹۶/۰۲/۰۴