افتتاح فاز یک پالایشگاه مس خاتون آباد تا پایان بهمن

۹۴/۱۰/۲۹ شماره 612 ۶۱۲
شماره 612 ۶۱۲
امیدکرمان شماره ۶۱۲ ۹۴/۱۰/۲۹


۹۴/۱۰/۲۷ شماره 184 ۲۸۴
شماره 184 ۲۸۴
پایان هفته شماره ۲۸۴ ۹۴/۱۰/۲۷