افتتاح و بهره برداری پروژه بهسازی روشنایی و نورپردازی گلزار شهدای کرمان

۹۵/۱۲/۲۴ شماره 2160 ۲۱۶۰
شماره 2160 ۲۱۶۰
ندای وحدت شماره ۲۱۶۰ ۹۵/۱۲/۲۴