افتتاح پروژه خانه حاج اقا علی بدست رئیس جمهور

۹۶/۰۷/۲۰ شماره 2299 ۲۲۹۹
شماره 2299 ۲۲۹۹
ندای وحدت شماره ۲۲۹۹ ۹۶/۰۷/۲۰