افتتاح کارخانه فولاد سازی شرکت صنایع فولاد کرمان (بردسیر)

۹۵/۰۱/۲۹ شماره603 ۶۰۳
شماره603 ۶۰۳
پیام ما شماره ۶۰۳ ۹۵/۰۱/۲۹