امام جمعه جیرفت؛ چرا مسئولان توطئه کردند تا مردم در یادواره شهدا با سخنرانی احمدی نزاد شرکت نکنند؟

۹۵/۰۲/۱۹ شماره 619 ۶۱۹
شماره 619 ۶۱۹
پیام ما شماره ۶۱۹ ۹۵/۰۲/۱۹