امام جمعه رفسنجان در دیدار با نمایندگان احزاب : مردم اصلا نمیفهمند اصلاح طلب و اصول گرا یعنی چه

۹۵/۰۴/۱۲ شماره 663 ۶۶۳

۶۶۳

۴۲
شماره 663 ۶۶۳
پیام ما شماره ۶۶۳ ۹۵/۰۴/۱۲