امام جمعه موقت کرمان : مساله رشد جمعیت در خانواده ها جدی گرفته شود

۹۵/۱۰/۰۵ شماره 2104 ۲۱۰۴
شماره 2104 ۲۱۰۴
ندای وحدت شماره ۲۱۰۴ ۹۵/۱۰/۰۵