امام جمعه کرمان :وهابیت برای ضربه زدن به ایران از هیچ تلاشی دریغ نمی کند

۹۵/۰۸/۲۴ شماره 2079 ۲۰۷۹
شماره 2079 ۲۰۷۹
ندای وحدت شماره ۲۰۷۹ ۹۵/۰۸/۲۴