امضای تفاهم نامه احداث نخستین خط ریلی بخش خصوصی توسط شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

۹۵/۰۲/۲۶ شماره 625 ۶۲۵
شماره 625 ۶۲۵
پیام ما شماره ۶۲۵ ۹۵/۰۲/۲۶