امیری نماینده زرند در مجلس : تلاش میکنیم تا تسهیلات مقاوم سازی به زودی جذب شود

۹۵/۰۸/۱۷ شماره 348 ۳۴۸
شماره 348 ۳۴۸
تناوران شماره ۳۴۸ ۹۵/۰۸/۱۷