انتخابات شورای شهرستان کرمان برگزار شد

۹۵/۰۸/۲۹ شماره 2082 ۲۰۸۲
شماره 2082 ۲۰۸۲
ندای وحدت شماره ۲۰۸۲ ۹۵/۰۸/۲۹