انتخای شجاعی به عنوان بهترین داور مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی کشور

۹۵/۰۸/۰۶ شماره 366 ۳۶۶
شماره 366 ۳۶۶
کرمان ورزشی شماره ۳۶۶ ۹۵/۰۸/۰۶