انتقاد برخی ائمه جمعه استان از دیپلماسی دولت تدبیر و امید

۹۵/۰۲/۰۴ شماره 607 ۶۰۷

۶۰۷

۳۳
شماره 607 ۶۰۷
پیام ما شماره ۶۰۷ ۹۵/۰۲/۰۴