انتقال 1500 واحد آلاینده به شهرک صنعتی

۹۵/۰۵/۱۷ شماره 13 ۱۳
شماره 13 ۱۳
نگین سیرجان شماره ۱۳ ۹۵/۰۵/۱۷