انهدام سه مرکز برپایی پارتی های شبانه در کرمان

۹۶/۰۵/۱۸ شماره 2257 ۲۲۵۷
شماره 2257 ۲۲۵۷
ندای وحدت شماره ۲۲۵۷ ۹۶/۰۵/۱۸