بازدید مدیر عامل شرکت برق شمل به همراه مدیر کل روابط عمومی ساتیا از سایت نیروگاه خورشیدی ماهان

۹۶/۰۳/۲۷ شماره 2218 ۲۲۱۸
شماره 2218 ۲۲۱۸
ندای وحدت شماره ۲۲۱۸ ۹۶/۰۳/۲۷