باند بزرگ برپایی پارتی های شبانه در کرمان منهدم شد

۹۶/۰۲/۱۸ شماره 2190 ۲۱۹۰
شماره 2190 ۲۱۹۰
ندای وحدت شماره ۲۱۹۰ ۹۶/۰۲/۱۸