با عفو مقام معظم رهبری (مدظله العلی) 10 زندانی کرمانی از اعدام رهایی یافتند

۹۶/۰۲/۰۷ شماره 2181 ۲۱۸۱
شماره 2181 ۲۱۸۱
ندای وحدت شماره ۲۱۸۱ ۹۶/۰۲/۰۷