بحرانی بدتر از پلاسکو در انتظار جیرفت و عنبرآباد است

۹۵/۱۲/۰۸ شماره 2149 ۲۱۴۹
شماره 2149 ۲۱۴۹
ندای وحدت شماره ۲۱۴۹ ۹۵/۱۲/۰۸