بخشودگی 100% جرائم مالیاتی به شرط پرداخت اصل مالیات تا پایان اسفند 95

۹۵/۱۲/۰۸ شماره 2149 ۲۱۴۹
شماره 2149 ۲۱۴۹
ندای وحدت شماره ۲۱۴۹ ۹۵/۱۲/۰۸