برپایی نمایشگاه کتاب استان کرمان از 23 آبان لغایت اول آذر

۹۷/۰۷/۲۶ شماره 2523 ۲۵۲۲
شماره 2523 ۲۵۲۲
ندای وحدت شماره ۲۵۲۲ ۹۷/۰۷/۲۶