بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور با ظرفیت 20 مگا وات افتتاح شد

۹۶/۰۵/۰۹ شماره 2250 ۲۲۵۱
شماره 2250 ۲۲۵۱
ندای وحدت شماره ۲۲۵۱ ۹۶/۰۵/۰۹