بزرگترین پالایشگاه پلاسمای خون خاورمیانه زمینی برای احداث ندارد

۹۵/۱۲/۲۳ شماره 2159 ۲۱۵۹
شماره 2159 ۲۱۵۹
ندای وحدت شماره ۲۱۵۹ ۹۵/۱۲/۲۳