بهر برداری از تست سرد فاز اول فولادبافت در بهمن ماه

۹۷/۰۷/۲۴ شماره 606 ۶۰۶
شماره 606 ۶۰۶
حکمت بافت شماره ۶۰۶ ۹۷/۰۷/۲۴