بیانیه حجت الاسلام رئیسی درباره انتخابات

۹۶/۰۳/۰۱ شماره 2201 ۲۲۰۱
شماره 2201 ۲۲۰۱
ندای وحدت شماره ۲۲۰۱ ۹۶/۰۳/۰۱