بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمان به مناسبت روز جهانی قدس

۹۶/۰۳/۲۹ شماره 2220 ۲۲۲۰
شماره 2220 ۲۲۲۰
ندای وحدت شماره ۲۲۲۰ ۹۶/۰۳/۲۹