بیت المال برای خوش گذرانی و سفر های خارجی مسوولان نیست

۹۶/۱۰/۱۰ شماره 2350 ۲۳۵۰
شماره 2350 ۲۳۵۰
ندای وحدت شماره ۲۳۵۰ ۹۶/۱۰/۱۰