بیمارستان 260 تخت خوابی جیرفت با استانداردهای روز دنیا ساخته می شود

۹۶/۰۵/۲۱ شماره 2259 ۲۲۵۹
شماره 2259 ۲۲۵۹
ندای وحدت شماره ۲۲۵۹ ۹۶/۰۵/۲۱