بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان از طریق مصرف گوشت مرغ و تخم مرغ به انسان سرایت نمیکند

۹۵/۱۲/۱۶ شماره 2154 ۲۱۵۴
شماره 2154 ۲۱۵۴
ندای وحدت شماره ۲۱۵۴ ۹۵/۱۲/۱۶